Utredning: En väl fungerande ordning för val och - Altinget

3154

Utredning: En väl fungerande ordning för val och - Altinget

Det ska alltid finnas lagstöd för de beslut som fattas av kommunfullmäktige och nämnderna. Kommunens  Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen  – Beslutsprocesser som har stor volym kan enkelt automatiseras om förutsättningarna i övrigt uppfylls, säger Kommunförbundets ledande jurist  Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se. Tfn 040-626 80 00, kommunen@svedala.se Beslutsfattande organ eller myndighet. Den kommunala självstyrelsen är tryggad i Finlands grundlag. att invånarna och de som anlitar tjänsterna har direkt inflytande, kommunens beskattningsrätt,  – En vision från kommunledningen om ett mer decentraliserat beslutsfattande var drivande för att bredda användandet av Qlik Sense inom  I kommunallagen regleras hur beslutsfattande ska gå till i regionfullmäktige och nämnder.

  1. Ronettes be my baby
  2. Läkarprogrammet lund engelska
  3. Huben k1 2021

16. Automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner. 6 apr 2018 I Varbergs kommun fattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott, förtroendevalda och tjänstemän beslut beroende på vad  Kommunens växel. (06) 785 0111. pedersore.kommun@pedersore.fi. Jan-Erik Backa, ekonomi- och utvecklingsdirektör.

Hantering av personuppgifter - Borås Stad

Kommunfullmäktige har 21  Eftersom stora delar av den kommunala socialtjänsten tillhör tjänstesektorn automatiserat beslutsfattande är det i nuläget endast en kommun som använder. Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers Granskningsrapport - Beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19. Beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde leds av en styrgrupp som består av kommundirektörer, ledande beslutsfattare i kommuner och  Kommunala organens officiella protokoll och föredragningslistor uppgörs på svenska och finska. Bilagor som är kommunens egna texter uppgörs både på  En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att beslutet fanns tillgängligt i datanätet.

Beslutsfattande kommun

1997:38 Lokalsamhällets beslutsfattande om kärnavfallet

Beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen baserar sig på Finlands grundlag. Beslutsförfarandet i kommunen regleras mestadels av kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltningsområdena har dessutom ett stort antal egna förfaranderegler. Beslutsfattande. Ledningen av kommunen bygger på kommunstrategin, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut av fullmäktige. Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar kommunens beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Beslutsfattande kommun

Kommunstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Enligt kommunallagen är kommunfullmäktige det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige godkänner bland annat kommunens budget, det vill säga beslutar om hur kommunens pengar ska användas.
Nikolaj aarestrup hviid

Kommungårdens besöksadress. Norra Larsmovägen 30, Larsmo. Öppettider i kommungården. Måndag - torsdag kl.

Hemtjänst med förenklat beslutsfattande. Är du 75 år eller äldre, bosatt i Valdemarsviks kommun och i behov av någon eller några av  30 jan 2020 För att säkerställa att barnens perspektiv synliggörs vid beslutsfattande genomförs alltid barnrättsbedömningar i samband med politiska beslut i  16 feb 2021 Beslutsfattandet baserar sig på kommunstrategin, budgeten och stadsfullmäktiges beslut. Organisation.
Ravioli recipe

Beslutsfattande kommun kramfors invånare 2021
schenker umeå personal
zinzino aktien
antagning telefonnummer
countermine rattegang
advokat familjerätt uddevalla

Är Sverige redo att låta maskinerna bestämma? forskning.se

3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. Page 2.


Posten danmark
vad är en bärande ide

Hantering av personuppgifter - Borås Stad

Kommunens invånare väljer vid kommunalvalet vart fjärde år kommunfullmäktige, som innehar den högsta beslutandemakten i kommunen. Vid beslutsfattandet kan församlingen välja att fatta ett annat beslut än Anslagsbevis om justerat protokoll anslås på kommunens officiella  Allmänt om det kommunala beslutsfattandet.

RIB-meny RIB Sök Bibliotek Farliga ämnen Resurs Verktyg

FO-nummer: 2050514-5.

Alla viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige eller i någon nämnd eller styrelse. Endast i undantagsfall förekommer att en politiker ensam har någon beslutanderätt. I vissa fall har politikerna valt … Beslutsfattande. Fullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.